• Handa ka na bang matuto kung paano magtayo ng online business at magbigay ng kabuhayan sa iyong pamilya?

  • Great! Una sa lahat, ako si Leonila Renfrow. Ano ang pangalan mo?

  • Nagagalak ako na makilala ka, kaya't sabihin mo sa akin... ano ang pinakae excite mo sa pagkakaroon ng online business? Pumili ng kahit ilan sa mga sumusunod.

  • Anong iyong Facebook/ Instagram?

  • Gaano ka kaseryoso sa paghahangad na magtayo ng online business? Magbigay ng ranggo mula 0 hanggang 10.

  • Kapag nag-ugnay na tayo, magko-commit ka ba na manood ng Zoom webinar na nagpapaliwanag tungkol sa negosyo at kung paano ito gumagana?

  • Anong email address mo para matanggap ang link sa Zoom webinar?

  • Anong iyong mobile phone number? (Wag kang mag-alala..hindi ka isasama sa anumang listahan ng automated text messaging.. ito ay para sa akin lamang upang makausap kita kung kinakailangan) (By the way, magko-commit kami sa buong coaching, training, at mentorship upang matulungan ka na makamit ang pangkabuhayan at personal na layunin.)

  • Maaari mo bang i-check ang junk folder ng iyong email para sa Zoom Webinar? OK great! Siguraduhin na hanapin ang link sa Zoom Webinar... o pwede mo rin i-click ang button sa ibaba at agad kang dadalhin sa sinasabi ko na sistema!